j9国际版--信誉保证

 • 3G WCDMA 小基站
 • 4G FDD LTE 小基站
 • TR069网管体系
j9国际于2014年研制乐成了4G小基站。以后,j9国际4G小基站为FDD/TDD LTE无线制式,基于业界最为抢先的高通FSM 9955平台。j9国际4G小基站经过了运营商的互联互通测试。j9国际4G小基站的硬件委托外洋着名代工场商消费,具有最优的硬件质量和功能。
更  多...
 
  ###
   2014-9-21
    
   2014-11-08
    
   2014-11-02
    
   2014-10-08
    
   2014-09-26
    
  ###
2014-2019 ©  j9国际通讯体系(上海)有限公司 版权一切